CONTACT

 

Director de proiect

Vasile Bălău

CAOM S.A.

Pascani, str. Vatra nr. 56

T: +40-232-765869

F: +40-232-766195

E: caom.sa@caom.ro

 

Responsabil științific Partener

Marius-Andrei Olariu

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Iași, Str. D.Mangeron 23

T: +40-744-474232

F: +40-232-237627

E: molariu@tuiasi.ro

Dezvoltarea portofoliului de produse inovative al SC CAOM SA prin transferul tehnologic al unei marci tensometrice cu sensibilitate ridicată STRAINGAGE

Proiect PN-III-CERC-CO-PTE-2016 (Transfer la operatorul economic)

Finantator: Guvernul Romaniei prin Planul National de Cercetare PN III