ETAPE

 

Etapa I – Identificare necesități tehnologice ale senzorului

Etapa II – Validare în condiții de laborator

Etapa III – Validare în condiții relevante de operare

Dezvoltarea portofoliului de produse inovative al SC CAOM SA prin transferul tehnologic al unei marci tensometrice cu sensibilitate ridicată STRAINGAGE

Proiect PN-III-CERC-CO-PTE-2016 (Transfer la operatorul economic)

Finantator: Guvernul Romaniei prin Planul National de Cercetare PN III