OBIECTIVE

 

Obiectivul general al proiectului este acela de a facilita transferul rezultatelor activității de cercetare dezvoltare întreprinse anterior la nivelul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași în domeniul mărcilor tensometrice cu fire magnetice amorfe către SC CAOM SA în sensul facilitării valorificării acestora la nivelul piețelor interne și externe.

 

Obiective specifice (OS)

OS1: (TRL5) Adaptarea și optimizarea modelului experimental funcțional al mărcii tensometrice pe bază de microfire amorfe magnetice pentru testarea și validarea în condiții de laborator

OS2: (TRL5) Adaptarea și optimizarea modelului de laborator funcțional al mărcii tensiometrice pe bază de fire amorfe magnetice pentru testarea și validarea în condiții relevante de lucru similare condițiilor reale.

OS3: (TRL6) Interconectarea expertizei tehnologice a CAOM SA cu expertiza științifică a TUIASI în sensul dezvoltării și omologării prototipului funcțional al mărcii tensometrice.

Dezvoltarea portofoliului de produse inovative al SC CAOM SA prin transferul tehnologic al unei marci tensometrice cu sensibilitate ridicată STRAINGAGE

Proiect PN-III-CERC-CO-PTE-2016 (Transfer la operatorul economic)

Finantator: Guvernul Romaniei prin Planul National de Cercetare PN III